Ürünler Hakkında

urunler2

Kentsel Altyapıda Çözüm Beton Ürünler

Bilindiği gibi mevcut altyapı elemanları geri dönüştürülebilir olması nedeniyle çalınma riski taşımakta, bu ise ekonomik kayıp anlamına gelmektedir.

Diğer taraftan gerek araç gerekse yaya trafiği olan bir bölgede çalınan malzemenin yerinin boş kalması, ortaya çıkan kazalarla birlikte yaralanmalara hatta can
kayıplarına sebep olmaktadır.

Dolayısıyla çalınma riskini ortadan kaldıran, geri dönüşümsüz alternatif ürünlerin kullanılması oldukça önem taşımaktadır.

Bursa Beton A.Ş. olarak firmamız da bu konu ile ilgili çalışmaları başlatmış, yağmursuyu ızgarası ve rögar kapağını BETONARME KOMPOZİT olarak
tasarlayarak mevcut duruma katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Kullanılan Malzemeler ve Üretim

Ürün, son yıllarda uluslararası beton literatüründe sıklıkla karşımıza çıkan ultra yüksek dayanımlı beton (UYDB) kullanılarak üretilmiştir.

Ultra yüksek dayanımlı çimento matrisli kompozit malzemeler, üstün fiziksel ve mekanik özellikleri sebebiyle uygulamada kendilerine yer
edinmişlerdir.

Ultra yüksek dayanımlı beton kullanılarak üretilen yağmur suyu ızgaraları ve bakım rögarı kapaklarının, genel anlamda tekrarlı olarak
eğilme-kesme gibi mekanik etkilerin yanında aşınma, donma-çözülme, ıslanma-kuruma gibi çevresel etkilere maruz kalacağı açıktır.

Dolayısıyla kullanılacak olan beton için UYDB öngörülerek bu doğrultuda üretim gerçekleştirilmiştir.

Reaktif Pudra Betonu

Reaktif Pudra Betonu (RPB), liflerle güçlendirilmiş, çok düşük su/çimento oranında, çimento ve silis dumanı karışımının süperakışkanlaştırıcı kullanılarak ince öğütülmüş kuvars tozuyla karıştırılması sonucu elde edilen yüksek dayanımlı kompozit bir malzeme olarak tanımlanabilir. RPB, yüksek dayanım, yüksek durabilite ve yüksek süneklik özellikleri ile tanımlanabilen yeni bir malzemedir. Yüksek dayanımlı betonlardan ayrılmalarını sağlayan en önemli özellikleri kırılma sırasında sünek davranış göstermeleridir. Yüksek dayanımlı betonlardaki en önemli sorun dayanım arttıkça malzeme gevrekliğinin de artmasıdır. Gevrekliği azaltmak için betona lif katılması yoluna gidilmektedir.

Dayanımı yüksek bir beton, aynı zamanda geçirimsiz, yani durabilitesi  (uzun süreli dayanıklılık özelliği) yüksek bir beton olmaktadır. Durabilitesi iyi bir beton her türlü ortam koşulunda uzun ömürlü olabilir. RPB’lerde yoğun bir matris elde edebilmek amacıyla ince malzemeler kullanılır. Ayrıca süperakışkanlaştırıcıların kullanımı ile, betonda gerekli işlenebilmeyi sağlayacak su miktarı çok düşük mertebelere indirilebilir. Böylece çok daha az boşluklu beton üretmek mümkün olur. Son olarak üretim sonrasında yüksek sıcaklıklarda ısıl işlem (atmosferik buhar veya otoklav kürü) uygulanarak mikroyapı iyileştirilir. Bütün bu faktörlerin biraraya gelmesi ile agrega-çimento hamuru temas yüzeyleri güçlendirilmiş, geçirimsiz bir matris elde edilir.

Normal ve yüksek dayanımlı betonlarla karşılaştırıldıklarında RPB’lerin mekanik özelliklerinin diğer betonlardan çok daha üstün olduğu görülür.

İhtiyaçlar doğrultusunda betondan beklenen dayanım ve dayanıklılık değerlerinin artması RPB’nin beton sınıflandırmasında yer almasını sağlamıştır.

 

RPB kullanımıyla yapı elemanlarının kesitleri küçültülebilmektedir. Aşağıdaki resimde aynı taşıma gücüne sahip kiriş kesitleri görülmektedir.

 

Reaktif pudra betonu üretmenin amaçları şu şekilde özetlenebilir:

1) Yüksek performanslı betonlara iyi bir alternatiftir ve yapısal olarak çelikle yarışacak bir potansiyele sahiptir.

2) Üstün basınç dayanımı, yüksek kesme dayanımı kapasitesiyle birleşerek önemli ölçüde ölü yük azalmasına ve çok sayıda narin prefabrik üretimine olanak verir.

3) Daha hafif elemanlarla, azalan kesit alanlarıyla daha büyük sehim ve daha yüksek enerji yutmayı sağlayarak depreme dayanıklılıkta gelişim sağlar.

4) Düşük miktarda ve birbirine bağlı olmayan kılcal boşlukları, mikroyapının oldukça iyi olduğu anlamına gelir. Bu da durabilitesi yüksek bir malzeme özelliği olduğunu göstermektedir. Agresif ortamlarda sıvı, gaz ve radyoaktif elemanların difüzyonuna engel olur.

5) Düktil çekme kırılması mekanizması ile RPB doğrudan ana çekme gerilmeleri dışındaki çekme gerilmelerine karşı yeterli dayanımdadır. Bu durum ilave kesme donatısını ve diğer ek donatı ihtiyacını ortadan kaldırır.

6) Yüksek kırılma enerjisi, daha tok ve daha fazla oranda enerji yutabilen yapısal elemanların üretilebilmesine olanak sağlar.

RPB uygulamasında, özellikle içinde güçlendirici çelik donatının bulunmaması, mimari açıdan şekil ve boyutlar açısından sınırsız olanaklar sunmaktadır. RPB’nin ilk köprü uygulaması 1997 yılında Kanada’da yapılan Sherbrooke yaya köprüsüdür ve halen güvenle kullanılmaktadır.

RPB, ince cidarlı yüksek basınç su ve buhar borularında, ince taşıyıcı duvarlarda, tünel yapılarında ve yüksek dayanım ve dayanıklılık istenen her projede kullanılabilir. Bunun yanında depremden hasar görmüş yapıların güçlendirilmesi için de RPB kullanılabilmektedir. Deprem sonucu eğilme ve kesme çatlaklarının oluştuğu, taşıma gücünü kısmen yitiren betonarme kirişler, RPB kullanılarak güçlendirilmektedir. İnce çelik levha gibi davranan malzeme 2 cm kalınlığında kiriş altına epoksi ile yapıştırılarak güçlendirilmektedir. Diğer taraftan yüksek güvenliğin gerektiği banka ve bilgisayar merkezleri ile sığınak yapılarında kullanılan güncel malzemeler genellikle çok pahalı metal malzemeler ile kalın beton tabakalarından oluşmaktadır. Bu hem yapıya olan ek ağırlık hem de yüksek montaj ve üretim maliyeti sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Prefabrike olarak üretilen ve yüksek darbe dayanımına sahip olan RPB bu gibi alanlarda kullanılarak hem ağırlık azaltılır hem de yangına ve dış etkilere karşı kalıcı ve dayanıklı bir alan daha ekonomik bir şekilde yaratılmış olur.

KAYNAKLAR:

Özyurt, N., “Ultra Yüksek Dayanımlı Çimento Esaslı Kompozit Malzemelerin Mekanik Davranışı”, Yüksek Lisans Tezi.

Karabulut A., Ş., “Reaktif Pudra Betonu Özelliklerinin Mineral Katkı Kullanılarak Geliştirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi.

Topçu, İ., B., ve Karakurt, C., “Reaktif Pudra Betonları”, TMH.